Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативна база


Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів
[ ] 05.11.2011, 16:18
Н А К А З

N 128 від 20.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
6 березня 2002 р.
за N 229/6517


Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних
навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп
подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних
закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні
окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах


На виконання статті 14 Закону України "Про дошкільну освіту"
( 2628-14 ) та статті 14 Закону України "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Нормативи наповнюваності груп дошкільних
навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп
подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних
закладів усіх типів та Порядок поділу класів на групи при вивченні
окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах згідно з
додатками 1 та 2.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
освіти України від 10.09.97 N 341 ( z0453-97 ) "Про нормативи
граничної наповнюваності класів, груп, гуртків і нормативи поділу
класів при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.97 за
N 453/2257.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Державного секретаря Богомолова А.Г. та Науменка Г.Г.

Державний секретар В.О.Зайчук

Погоджено:
Міністерство фінансів України
Перший заступник Державного секретаря А.А.Максюта

Міністерство охорони здоров'я України
Перший заступник Державного секретаря Ю.В.Поляченко

Додаток 1 до наказу
Міністерства освіти і науки
України від 20.02.2002 N 128

Нормативи
наповнюваності груп дошкільних навчальних
закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів),
груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх
навчальних закладів усіх типів

------------------------------------------------------------------
| | Наповнюваність |
| Показники | не повинна |
| | перевищувати |
|---------------------------------------------+------------------|
|1. Дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) | |
| компенсуючого типу: | |
| спеціальні | |
| групи для дітей: | |
| глухих, сліпих, із складними дефектами | |
| розвитку | 6 |
| зі зниженим слухом, з порушенням | |
| опорно-рухового апарату, глибоко | |
| розумово відсталих | 8 |
| з важкими порушеннями мови, | |
| затримкою психічного розвитку, | |
| косоокістю і амбліопією, зі зниженим | |
| зором, розумово відсталих і хворих на | |
| сколіоз | 10 |
| з фонетико-фонематичним | |
| недорозвитком мови | 12 |
| санаторні | |
| групи для дітей: | |
| до трьох років | 15 |
| від трьох і старше років | 20 |
|---------------------------------------------+------------------|
|2. Загальноосвітні школи-інтернати | |
| групи для дітей дошкільного віку | 20 |
| 1-12-й класи та виховні групи для дітей | |
| шкільного віку | 25 |
|---------------------------------------------+------------------|
|3. Навчальні інтернатні заклади для | |
| дітей-сиріт і дітей, позбавлених | |
| батьківського піклування | |
| дошкільні групи для дітей одного віку | 20 |
| дошкільні групи різновікові | 15 |
| 1 - 9-й класи та виховні групи | 25 |
| 10 - 12-й класи та виховні групи | 20 |
|---------------------------------------------+------------------|
|4. Спеціальні загальноосвітні школи | |
| (школи-інтернати) * | |
| 1-12-й класи та виховні | |
| групи для дітей: | |
| глухих, сліпих | 8 |
| зі зниженим слухом, з наслідками | |
| поліомієліту і церебральним | |
| паралічем, глибоко | |
| розумово відсталих | 10 |
| зі зниженим зором, з важкими | |
| порушеннями мови, | |
| розумово відсталих, із затримкою | |
| психічного розвитку | 12 |
| із складними дефектами розвитку | 6 |
|---------------------------------------------+------------------|
|5. Школи соціальної реабілітації | |
| групи (класи) | 18 |
|---------------------------------------------+------------------|
|6. Загальноосвітні санаторні школи | |
| (школи-інтернати) | |
| 1 - 12-й класи та виховні групи | 20 |
|---------------------------------------------+------------------|
|7. Групи подовженого дня | 30 |
------------------------------------------------------------------
____________
* Наповнюваність дошкільних груп спеціальних загальноосвітніх
шкіл (шкіл-інтернатів) відповідає наповнюваності груп спеціальних
дошкільних закладів для дітей з відповідними вадами розвитку.
Мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних
занять та курсів за вибором у загальноосвітніх навчальних закладах
міської місцевості становить 8 чоловік, сільської місцевості - 4
чоловіки.

Начальник департаменту економіки та
соціального розвитку П.М.Куліков

Додаток 2 до наказу
Міністерства освіти і науки
України від 20.02.2002 N 128

Порядок
поділу класів на групи при вивченні окремих
предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

При вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних
закладах для посилення індивідуальної роботи з учнями
запроваджується поділ класів на групи.

------------------------------------------------------------------
| Предмети, при вивченні яких класи підлягають | При кількості|
| поділу на групи | учнів у класі|
|------------------------------------------------+---------------|
|1. При проведенні уроків з трудового навчання | |
|(крім загальноосвітніх шкіл-інтернатів, | |
|загальноосвітніх шкіл-інтернатів для | |
|дітей-сиріт і дітей, позбавлених | |
|батьківського піклування, санаторних та | |
|спеціальних загальноосвітніх шкіл | |
|(шкіл-інтернатів) | |
| 5 - 9-й класи | |
| міська місцевість | більше 27 |
| сільська місцевість | більше 25 |
| 10 - 12-й класи | більше 27 |
|------------------------------------------------+---------------|
|2. При вивченні державної (незалежно від мови | |
|навчання) та інших мов (включаючи іноземну | |
|мову), які не є мовами навчання, а вивчаються | |
|як предмет | більше 27 |
|------------------------------------------------+---------------|
|3. При вивченні мов національних меншин | дві групи |
|(наприклад, російської та кримсько-татарської, | з кількістю |
|молдавської та угорської, російської та | не менше 8 |
|болгарської тощо) | учнів у кожній|
|------------------------------------------------+---------------|
|4. При вивченні різних іноземних мов | дві групи |
| | з кількістю |
| | не менше 8 |
| | учнів у кожній|
|------------------------------------------------+---------------|
|5. При проведенні семінарських, лабораторних і | |
|практичних занять за лекційною формою навчання | |
|з профільних дисциплін у спеціалізованих школах | |
|(школах-інтернатах), гімназіях, ліцеях, | |
|колегіумах * | більше 27 |
|------------------------------------------------+---------------|
|6. При проведенні уроків з основ здоров'я та | більше 27, |
|фізичної культури | але не менше 8|
|у 10-12-му класах (окремо для хлопців і дівчат) | учнів у групі|
|------------------------------------------------+---------------|
|7. При проведенні практичних занять | клас ділиться|
| з інформатики з використанням комп'ютерів | на 2 групи, |
| | але не менше |
| |8 учнів у групі|
|------------------------------------------------+---------------|
|8. При поглибленому вивченні іноземної мови | клас ділиться |
|з 1-го класу | на групи з |
| 1-12-й класи | 8 - 10 чол. у |
| | кожній (не |
| |більше 3 груп) |
|------------------------------------------------+---------------|
|9. При поглибленому вивченні іноземної мови | |
|з 7-го класу | |
| 7 - 12-й класи | більше 27 |
|------------------------------------------------+---------------|
|10. При проведенні уроків з трудового | |
|навчання у 5 - 12-му класах у спеціальних | |
|загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) | |
|(у допоміжних школах (школах-інтернатах) - | |
| у 4 - 10(11)-му класах ) | більше 7 |
|------------------------------------------------+---------------|
|11. При вивченні державної мови та інших мов, | |
|що вивчаються як предмет (включаючи іноземну | |
|мову), при проведенні уроків з трудового | |
|навчання і основ здоров'я та фізичної культури | |
| у загальноосвітніх санаторних школах | |
| (школах-інтернатах) | 20 |
| у загальноосвітніх школах-інтернатах для | |
|дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського | |
|піклування | |
| 1- 9-й класи | 25 |
| 10 -12-й класи | 20 |
------------------------------------------------------------------
____________
* Поділ здійснюється за рішенням педагогічної ради закладу за
умови, що граничнодопустиме навчальне навантаження на учня не
перевищуватиме загальну кількість годин, передбачених навчальним
планом для даного класу з урахуванням поділу.
Заняття з лікувальної фізкультури в загальноосвітніх
санаторних школах (школах-інтернатах) проводяться за групами з
кількістю учнів не менше 7 чоловік.
Заняття з лікувальної фізкультури в спеціальних
загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) проводяться за групами
та індивідуально. Наповнюваність груп 4 - 6 чоловік згідно з
медичними показаннями учнів.
Наповнюваність груп та поділ їх на підгрупи при організації
трудової підготовки учнів у міжшкільному навчально-виробничому
комбінаті встановлюється в межах коштів, передбачених комбінату
загальноосвітніми навчальними закладами на таку підготовку учнів.
Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів
розповсюджується і на вечірні (змінні) школи.

Начальник департаменту економіки та
соціального розвитку П.М.Куліков
Категорія: Нормативна база | Додав: BOSS | Теги: Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів
Переглядів: 8747 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Форма входу
Категорії розділу
Шкільна документація [10]
Музичні матеріали [2]
Сценарії [2]
Охорона праці в школі [6]
З досвіду [2]
Методичні матеріали [9]
Нормативна база [142]
Пошук
Останні публікації
Останні теми на форумі
 • переведення директора на посаду вчителя (2)
 • Збільшення пенсійного віку. (22)
 • Зменшення кількості предметів у школі (10)
 • Харчування в школі (5)
 • Електронні системи - журнали, щоденники - в школі (6)

 • Наше опитування
  Чи будуть ближчим часом реальні реформи в середній освіті?
  Всього відповідей: 172
  Партнери
  Статистика сайту


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0