Головна » 2009 » Грудень » 10 » Формування економічної компетентності директорів ЗНЗ

Формування економічної компетентності директорів ЗНЗ
21:36
Сьогодні ринок освітніх послуг формується в основному за економічними законами. Важливою умовою функціонування сучасної школи стає боротьба за споживача освітніх послуг, тому директорам навчальних закладів потрібні правові, фінансові, економічні знання.Одним з методів покращення виробничої та навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів є розвиток економічної компетентності директорів шкіл, адже саме директор виступає ключовою фігурою в фінансово-економічній та освітній діяльності школи. Особливу актуальність мають дослідження, спрямовані на вдосконалення управління економічною діяльністю навчальних закладів, формування у керівників освіти професійних компетенцій на основі економічного механізму маркетингу, менеджменту, цінової фінансової та податкової політики, формування економічного мислення. Ці аспекти і зумовили до необхідної наукової розробки питань, що стосуються розвитку економічної компетентності директорів ЗНЗ.
У зв’язку з цим особливої актуальності набуває розвиток економічної компетентності директорів ЗНЗ та професійне управління економічною діяльністю навчальних закладів.


Аналіз питань формування економічної освіти директорів ЗНЗ дозволяє виділити основні напрями в її розв’язанні:
одним із завдань педагогічної вузівської підготовки студентів до їх професійної діяльності повинні стати орієнтація на кваліфікаційні характеристики й професіограма.
адаптація зміст середньої освіти до майбутніх потреб керівників ЗНЗ через у більшості навчальних закладів основ економічних знань.
прийнято положення Кабінету Міністрів України про надання загальноосвітнім школам України автономного фінансового забезпечення вже з початку січня 2010 року.
утвердження системи соціально-економічної підтримки шкіл з боку сформованих елементів реального громадянського суспільства (шкільні ради, освітні асоціації, незалежні профспілки);


перехід на фінансування шкіл з бюджетів різних рівнів (загальнодержавний, регіональний, місцевий) згідно єдиним нормативам витрат на одного учня;
розробка законодавчого забезпечення економіки шкільної освіти.
Успішний розвиток управління економічною діяльністю ЗНЗ тісно пов’язаний з успішним практичним вирішенням проблеми підготовки управлінських кадрів, яка враховувала б зміни у змісті та роль фактора управління в розвитку економіки на різних управлінських рівнях. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів мають бути спрямованими, насамперед, на задоволення потреб замовника тобто систему середньої загальної освіти
Формування економічної компетентності директорів ЗНЗ в Україні можна започаткувати у системі післядипломної педагогічної освіти.
Мережа закладів, що забезпечують надання зазначених освітніх послуг, складається з 27 регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти, де підвищують свою кваліфікацію 83% педагогічних працівників; Університету менеджменту освіти Академії педагогічних наук України, що забезпечує 3% підвищення кваліфікації педагогічних працівників; інститутів післядипломної освіти, факультетів підвищення кваліфікації, що функціонують при провідних педагогічних університетах, де навчаються біля 14% педагогів.
Останнім часом в Україні при Університеті менеджменту освіти АПН України, деяких регіональних інститутах післядипломної педагогічної освіти та педагогічних університетах існує практика магістерської підготовки менеджерів освіти за спеціальністю "Управління навчальним закладом” (8.000009), що забезпечує набуття магістрантами знань, умінь та навичок з основ управління навчальними закладами, формує певний рівень професійної компетентності керівників навчальних закладів.
Першим етапом у системі підготовки керівників школи, що вже працюють має бути навчання в магістратурі за спеціальністю "Управління навчальним закладом”. Така магістерська підготовка дасть можливість сформувати певний рівень освітньо-професійних якостей керівників ЗНЗ, що забезпечить готовність до управління школою.
Отримавши кваліфікацію управлінця навчального закладу, кожен директор ЗНЗ упродовж усього часу перебування на займаній посаді мусить підвищувати власну кваліфікацію, удосконалювати набуті знання, уміння і навички, оволодіння якими дасть можливість працівникові професійно виконувати свої службові обов’язки. Важлива роль у цьому відводиться системі післядипломної педагогічної освіти. Саме ОІППО повинні організовувати і реалізовувати курсове (кожні п’ять років) та міжкурсове підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів упродовж перебування їх на управлінських посадах, допомогти їм у самоосвіті.
Система післядипломної педагогічної освіти повинна бути зорієнтована на підготовку і перепідготовку всіх директорів ЗНЗ, на розробку програми підготовки спеціалістів з економіки, бізнесу, менеджменту, маркетингу, інформації, інтелектуальної власності та інших економічних дисциплін. І тому на сучасному перехідному етапі економічна підготовка директорів ЗНЗ перетворюється на чинник прискореного переходу до нових економічних відносин.
Базовими дисциплінами, що забезпечують теоретичний та практичний рівень розвитку економічної підготовки магістрів менеджерів освіти за спеціальністю "Управління навчальним закладом” в системі післядипломної педагогічної освіти є: "економіка освіти", "стратегічний менеджмент в освіті", "кадровий менеджмент в освіті", "маркетинговий менеджмент в освіті", "управлінський облік", "управління установами та закладами освіти.”
Економічна підготовка директорів ЗНЗ у системі підвищення кваліфікації повинна доповнюватися чітко продуманою системою позааудиторних занять: форуми, прес-конференції, лекторії, вечори запитань і відповідей на економічну тематику тощо. Все це дає певну основу як для проведення практики, так і для подальшої самостійної роботи.
Під економічною компетентністю директорів ЗНЗ ми розуміємо систему економічних категорій, що окреслюють цілісну суть виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ, формування економічного мислення педагогічних працівників з метою забезпечення ефективної діяльності навчального закладу.
На нашу думку умовами успішної управлінської діяльності директорів ЗНЗ є високий рівень економічної складової його професійної діяльності.
У ході теоретичного аналізу наукової літератури встановлено, що компетентність є вихідною умовою сучасного освітнього менеджменту, головним чинником підвищення ефективності управління.

Переглядів: 2533 | Додав: | Теги: Формування економічної компетентнос, статті директору школи
Форма входу
Пошук
Останні публікації
Останні теми на форумі
 • переведення директора на посаду вчителя (2)
 • Збільшення пенсійного віку. (22)
 • Зменшення кількості предметів у школі (10)
 • Харчування в школі (5)
 • Електронні системи - журнали, щоденники - в школі (6)

 • Наше опитування
  Чи будуть ближчим часом реальні реформи в середній освіті?
  Всього відповідей: 172
  Партнери
  Статистика сайту


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0