Головна » 2010 » Квітень » 13 » Школа майбутнього

Школа майбутнього
12:47

15 квітня о 14.00 на базі одного з підрозділів Київського університету імені Б.Гринченка відбудеться зустріч з Георгієм Кандибуром, автором книги «Школа, яка змінить Світ».

На цій зустрічі йтиметься про модель ЯКІСНО НОВОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ і (головне!) про організацію конкретного ЕКСПЕРИМЕНТУ щодо її практичного створення на базі кількох київських шкіл. Сьогодні йде пошук цих шкіл.
Запрошуємо на зустріч директорів київських загальноосвітніх закладів.

Проект цього експерименту

Пропонується протягом кількох наступних років на базі 5-7 шкіл одного з міст України в експериментальному режимі впровадити якісно нову педагогічну технологію замість класно-урочної системи. 

Експеримент має довести, що нова технологія гарантовано забезпечує всім школярам значно більш високий рівень моральної вихованості, інтелектуального, емоційного і фізичного розвитку, а головне – формує у них високий рівень готовності до різнобічного і постійного САМОВДОСКОНАЛЕННЯ впродовж шкільних років і подальшого життя. Модель такої школи викладена у книзі Г.Р.Кандибура «Школа, яка змінить Світ», з якою можна ознайомитися на сайті: kandibur.com


Нова модель загальноосвітньої школи, після її апробації в експериментальних школах Дніпропетровська, може бути запропонована для масового впровадження в різних регіонах України.
Експеримент має послідовно пройти три етапи.
І-й етап передбачає повну заміну форми організації навчально-виховного процесу, але без суттєвих змін щодо змісту освіти. На цьому етапі має відбутися поступова трансформація класно-урочної системи в принципово нову систему (ТрейЛі). Це відбуватиметься шляхом послідовного впровадження більше як півтора десятка інноваційних елементів і, в той же час, поступової відмови від більше 10 елементів класно-урочної системи.
У перебігу ІІ-го етапу відбудеться повна перебудова змісту освіти.
На ІІІ-му етапі експериментальні школи мають перетворитися у Школи-Центри. Школа-Центр – це нова соціокультурна інституція, яка забезпечує комплексне безперервне психолого-педагогічне супроводження розвитку дитини, починаючи з внутрішньоутробного періоду, і яка сприятиме різнобічному саморозвитку кожної особистості за місцем її проживання упродовж усього її життя.
Сьогодні ми пропонуємо організацію експерименту в межах І-го етапу. – Це найбільш важливий етап, який визначатиме успіх наступних етапів.


Цей етап сам має пройти крізь три періоди («перевали»).
На 1-му «перевалі» впроваджуються 11 інноваційних елементів. На 2-му і 3-му «перевалах» ці елементи продовжують розвиватися й набувати нових якостей, а також додаються ще кілька інноваційних елементів.
Кожен з трьох «перевалів» може тривати 6-9 місяців. Тобто, І-й етап може бути реалізовано за 1,5-3 навчальних роки.

Як невід’ємну й надзвичайно важливу частину експерименту слід розглядати підготовчий етап, який теж може тривати 6-9 місяців, і за результатами якого мають бути підготовлені всі необхідні додаткові дидактичні матеріали для 1-го «перевалу», підготовлені вчителі до впровадження відповідних інновацій, розроблено докладний план проведення експерименту, оформлена заявка і одержано дозвіл на проведення експерименту у Міністерстві освіти і науки України.

Георгій Романович Кандибур м. Дніпропетровськ, Email: mail@kandibur.org Cайт: kandibur.com


Стисла характеристика основних інноваційних елементів І-го етапу.
Періоди № Елемент Стисле пояснення
1-й «перевал» 1 Щоденник успіхів Основний документ кожного учня, в якому містяться в особливому вигляді всі навчальні програми, що вивчаються у даному класі. Тут фіксуються всі оцінки, що одержує учень протягом року.
2 Захист «кроків» Всі програми у «Щоденнику успіхів» поділені на частини-«кроки» (на 8-12 частин), за кожну з яких учень одержує оцінку. Жодних інших оцінок протягом навчального року не передбачається.
3 Комплексні тематичні посібники (КТП) Спеціальні навчальні посібники, що створюються цілеспрямовано до кожного «кроку». КТП містить навчальні матеріали, яких цілком достатньо для якісного опанування учнями кожного даного «кроку».
4 Щоденне (щотижневе, щомісячне) планування
( щодня > 15 хв.) Обов’язковий початок навчального дня для кожного учня. Починається, як виключно констатуюче (за готовим розкладом) і поступово стає індивідуально-перетворюючим (з появою «Часу вільного вибору навчальної діяльності»)
5 Щоденне підведення підсумків ( > 15 хв.) За спеціальним алгоритмом кожен учень щодня аналізує увесь свій навчальний день. Результати цього аналізу відповідним чином враховуються у процесі планування на наступні дні.
6 Щоденне кількаразове самоанкетування Проводиться учнями за спеціальним алгоритмом. Може мати постійні, періодичні, змінні та індивідуальні питання. Значно оптимізує увесь навчально-виховний процес відносно кожного учня.
7 Швидкочитання
(щодня > 30 хв.) Вміння читати в кілька разів швидше від загальних середніх норм, при цьому досягаючи і більш високої якості (осмислення і запам’ятовування). Досягається це кожним учнем за 3-6 місяців.
8 Тренінг з розвитку базових здібностей (щодня > 15 хв.) Цілеспрямований розвиток пам’яті, уваги, сприйняття, уяви, мислення, а також розвиток творчих здібностей і формування навичок скоропису за допомогою спеціальних вправ.
9 Робота у парах
(> 60%) Особливо ефективна форма навчання. Є основною формою проведення уроків на 1-му «перевалі». Потребує засвоєння школярами спеціального алгоритму роботи у парах. Навчає і привчає учнів співпраці.
10 Постійні дарунки словами і подумки. Максимально доброзичливі і щирі стосунки (між всіма учнями, між учнями і вчителями, між самим вчителями) – одна з найголовніших цілей і умов проведення експерименту. - Досягається спеціальними практичними засобами
11 «Кодекс норм шкільного життя» Детальне унормування усіх складових навчально-виховного процесу (до найменших дрібниць). Міцно засвоюється і точно виконується усіма учасниками навчально-виховного процесу, що теж передбачено кодексом
2-3-й «перевал» 12 Час вільного вибору діяльності Час, в який кожен учень сам планує і організовує свою навчальну діяльність. Розпочинається з 30 хв. і поступово збільшується, охоплюючи фактично увесь шкільний день кожного учня.
13 Система індивідуальних консультацій Проводяться вчителями і їх помічниками-учнями (інструкторами) за спеціальними графіками, а також на прохання окремих школярів. Захист «кроків» починає проводитися під час індивідуальних консультацій.
14 Тимчасові і постійні різновікові колективи Спочатку впроваджується періодична допомога старших учнів молодшим. З часом формуються різновікові колективи взаємотурботи, де всі піклуються про кожного, і кожен піклується про всіх.
15 Шкільна республіка Шляхом розширення органів учнівського самоврядування і надання їм все більших повноважень школа поступово стає дитячою республікою, де всі життєві процеси (у тому числі навчання) організовуються самими учнями.

 16 Навчання всіх школярів у власному темпі В умовах самостійної організації навчального часу, спираючись на допомогу своїх товаришів і вчителів, на розвинуті здібності і вміння набувати знання самостійно, - у кожного учня з’являється реальна можливість опановувати окремі або всі предмети у прискореному темпі. 

Деякі зауваження щодо експерименту на І-му етапі
У перебігу експерименту до нього можуть приєднуватися нові школи. Очевидно, що спираючись на досвід перших шкіл, нові школи будуть швидше і успішніше просуватися у своїх перетвореннях. Новим школам не потрібно буде витрачати час, сили і кошти, щоб напрацювати все необхідне дидактичне і методичне забезпечення. Але ці розробки, створеного першими експериментальними школами, їм треба буде купувати у Центра з координації експерименту.
Під час І-го етапу почнеться підготовка до ІІ-го етапу. На другому етапі передбачається подальший розвиток і удосконалення інновацій І-го етапу, але головне на ІІ-му етапі – це впровадження якісно нового змісту освіти, розвитку і виховання.
Ця підготовка до ІІ-го етапу передбачає створення 5 інтегрованих історичних курсів, які у подальшому замінять всі загальноосвітні предмети (крім мов):
«Історія науки»,
«Історія техніки»,
«Історія соціальних перетворень»,
«Історія мистецтв»,
«Історія філософій та релігій».
Основні знання і вміння, які сьогодні набувають школярі у процесі вивчення загальноосвітніх предметів будуть міститися в цих історичних курсах, і вивчатимуться саме в історичній послідовності і у взаємозв’язку між собою.
Крім того, треба буде визначитися з кількістю «сходинок розвитку» і детальною характеристикою та діагностикою щодо кожної з цих «сходинок». (Передбачається запровадити перехід дітей з одного рівня розвитку на більш високий за певними якісними показниками, а не кількісними, коли перебування дитини у тому чи іншому класі визначається насамперед її віком, а не мірою сформованості її особистісних якостей, рівнем розвитку її інтелектуальності, моральності тощо.)
Треба буде визначити наповнення матриць-мінімумів, а точніше – зміст 16 клітинок-модулів для кожної „сходинки розвитку” (докладніше про це Ви можете прочитати у книзі Г.Р. Кандибура «Школа, яка змінить Світ», і яка є на сайті: kandibur.com)
Розробки нового змісту освіти, розвитку і виховання школярів вимагатимуть участі величезної кількості різноманітних фахівців, а значить і відповідного фінансування. - Вирішити всі ці питання буде цілком реально, якщо на І-му етапі експерименту будуть одержані дійсно успішні результати.
Прикріплення: Картинка 1
Переглядів: 1706 | Додав: BOSS | Теги: Георгій Кандибур, Школа, яка змінить Світ, школа майбутнього
Форма входу
Пошук
Останні публікації
Останні теми на форумі
 • переведення директора на посаду вчителя (2)
 • Збільшення пенсійного віку. (22)
 • Зменшення кількості предметів у школі (10)
 • Харчування в школі (5)
 • Електронні системи - журнали, щоденники - в школі (6)

 • Наше опитування
  Чи будуть ближчим часом реальні реформи в середній освіті?
  Всього відповідей: 172
  Партнери
  Статистика сайту


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0