Статті

Головна » Статті » Доповіді на масові заходи

Звіт директора школи на загальних зборах
Звіт
директора Чутівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Чутівської районної ради Полтавської області Соколова І.В. 
про свою діяльність на посаді протягом 2008-2009 навчального року.

с.м.т. Чутове 30.06.2009

  Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2008-2009 навчального року.
  На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора Чутівської ЗОШ І-ІІІ ступенів перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року, яке було затверджено за загальних зборах у червні 2007 року.
  Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1. Загальна інформація про школу.

  Чутівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є колективною власністю Чутівської районної ради Полтавської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Чутівської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1968 року, земельна ділянка, яка належить школі має площу 2,5 га. У 2008-2009 навчальному році працювало 47 педагогічних працівника та 30 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 642 учні у 29 класокомплектах, середня наповнюваність класів становить 22 учні. Перші класи школи здобували освіту на базі дитсадків «Світанок» та «Веселка». 

2. Кадрове забезпечення.

  У 2008-2009 навчальному році штатними працівниками Чутівська школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 96 % педагогів школи пройшли навчання інформаційним технологіям по програмі Іntel «Навчання для майбутнього». Перспектива в освіті така, що років через п’ять вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. Адміністрація школи показує приклад усім вчителям - не тільки директор, секретар, а й заступники, психолог непогано володіють навичками роботи з оргтехнікою, яка розміщена у їх кабінетах та використовується для адміністративної роботи. Далеко не кожна школа може похвалитися таким оснащенням адміністрації. 
  По якісному складу педагогічних працівників наша школа є лідером у районі. Більша частина педколективу, а це 29 учителів має вищу кваліфікаційну категорію та звання, що говорить про значний досвід колективу.
  У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд: . Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 17,5 год.

3. Методична робота.

  У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Вже не один рік педколектив працює над проблемою «Формування самоосвітньої компетентності в процесі навчання і виховання». Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету. 
  До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, районних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету (кабінет заступника з НВР), де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих групп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп’ютер, копіювальна техніка), тощо.
  У школі працювала дослідницька лабораторія вчителів початкових класів, м/о: вчителів-філологів, математики і фізики, вчителів природничих дисциплін, трудового навчання, вчителів фізкультури і ЗВ, семінар практикум вчителів іноземної мови, та дві творчі групи вчителів початкових класів. Результативною була робота всіх методичних об’єднань та груп. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи оцінюється хорошими показниками. 
  Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуюься у навчально-виховному процесі також проектно-рефлексивні, модульні технології, технології продуктивного навчання.
  У 2008-2009 навчальному році атестувалося 16 учителів. За результати атестації 2 учителям встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 8 -підтверджено кв. кат. «спеціаліст вищої категорії», 6 – підтверджено звання «Учитель-методист» та «Старший учитель», 2 – присвоєно звання «Старший учитель», 6 – підтверджено, встановлено І, ІІ кваліфікаційну категорію та кв. кат. «спеціаліст». За підсумками атестації минулого року учитель географії Фесенко І.М. та заступник директора по НВР Рябко А.М. нагороджені грамотами головного управління освіти і науки Полтавської ОДА.
  Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. Так, на базі школи у навчальному році було організовано та проведено 8 районних семінарів. На високому рівні у листопаді 2008 року пройшов обласний семінар з української мови та літератури.
  Три вчителі школи брали участь у районному конкурсі «Учитель року 2008». Переможцями конкурсу стали: Сидоренко Г.Д. у номінації «Українська мова та література», і Марсаутова Л.Л. в номінації «Фізика». Педагоги школи є активними учасниками ярмарки педтехнологій. У цьому році на районний конкурс було представлено 16 розробок учителів по проблемах, над якими вони працюють. Минулого року лише одне напрацювання нашої школи побачило світ у друкованих виданнях: сценарій випускного вечора заступника директора школи Старокольцевої Р.І. у журналі «Імідж». Інші розробки вчителів нашої школи, які були направлені, не були розміщені на сторінках освітянських видань. Альтернативою я вбачаю розміщення у наступному навчальному році статтей учителів на офіційному веб-сайті школи. Його щоденно відвідують 100-150 гостей з усієї України, переважно освітян. І він має високий рейтинг серед освітніх сайтів України.
  Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.


4. Навчальна діяльність учнів.

  Протягом 2008-2009 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2008 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 62 учні. 2 учні за станом здоров’я (згідно рекомендації лікарів) здобували цього навчального року освіту за індивідуальною формою навчання. 15 учнів 9, 11 класу були охоплені екстернатною формою навчання. Усі вони склали заліки, державну підсумкову атестацію та отримали документи про освіту. 
  У школі існує певна система роботи щодо профільного навчання. У 8-9 класах проводиться допрофільна підготовка. З цією метою бела налагоджена робота курсів за вибором та факультативів: «Комунікативно-функціональний синтаксис», «основи економіки», «Екологія людини та валеологія», «Курс користувача комп’ютера», «Юний педагог», «Країнознавство», «Пізнай себе», «Юний програміст». Враховуючи потреби учнів, бажання батьків та можливості школи у 10-11 класах сформований універсальний профіль навчання з діючими спецкурсами за вибором: «Основи науки про мову», «Стилістика укр..мови та культурне мовлення», «Загальна біологія з основами екології», «Основи економіки», «Методи розв’язування рівнянь, нерівностей, їх систем».
  Учні нашої школи традиційно активні учасники міжнародних конкурсів. Цього року учасниками конкурсу юних знавців фізики «Левеня» стали 12 учасників, а конкурсу юних знавців математики «Кенгуру» - 63 учасники. Чутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів лідирує серед навчальних закладів району у роботі з обдарованими дітьми. На цьогорічний конкурс МАН було подано 6 робіт, 5 з яких визнано кращими у районі, це роботи з секцій: інформатики, економіки, етнології, права, укр.мови та літератури. Велика заслуга в цьому вчителів, які готували дітей до конкурсу, рецензували наукові роботи. 
  Досить хороші показники участі наших школярів у районних олімпіадах. З 45 переможців районних олімпіад з різних предметів - 21 учень з Чутівської школи. Хороші показники мають учні з укр.мови та літератури, англ.мови, математики, інформатики, трудового навчання, економіки.
  За підсумками навчального року учні школи показали хороший рівень досягнень.  З 581 учнів 2-11 класів високий рівень показали 55 учнів (9%), достатній – 231 учень (37%), середній рівень – 290 учнів (50 %), початковий рівень – 23 учні (4%). 8 випускників 11-х класів завершили навчальний рік на відмінно з них троє стали медалістами.


5. Зовнішнє незалежне оцінювання.

  Вже другий рік в Україні йде впровадження процесу зовнішнього незалежного оцінювання учасників вступної кампанії у ВУЗи. У 2008-2009 навчальному році колектив нашої школи став не тільки свідком, а й безпосереднім учасником цього процесу на базі нашої школи, де був організований пункт реєстрації учасників та пункт тестування. Цьому процесу передувала значна підготовча робота. Наказом по відділу освіти директор школи був призначений відповідальним за пункт тестування, Рябко А.М. помічником відповідального, Старокольцева Р.І. відповідальна за реєстрацію випускників нашої школи. Мною була підготовлена інструктивно-нормативна база по роботі пункту тестування, встановлена комп’ютерна програма для реєстрації учасників. Навчений персонал пункту тестування, а це близько 50 учителів з усього району. Не зважаючи на велику завантаженість по керівництву школою, додався цей значний обсяг роботи, що потребував великого нервового напруження та зусиль. Цей процес розпочався у 1 грудня з початком реєстрації учасників і завершується сьогодні, коли у школу надійдуть сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання наших випускників. На базі пункту тестування у нашій школі проходило аж чотири тестування. Контроль за проведенням процедури тестуваня здійснювався на рівні головного управління Полтавської ОДА та Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти, до структури якого входив наш пункт тестування. Мій робочий час у день тестування сягав 12 годин безперервної роботи з надзвичайним емоційним напруженням і відповідальністю, адже навіть незначна організаційна помилка могла коштувати дорого – роботи учасників були б анульовані і вступна кампанія цього року для них завершилася. Але цього не сталося. Процес тестування на базі нашої школи пройшов на високому рівні, звітування відбувалося першими в області. Небагато хто знає, але під час тестування мною було виявлено близько десятка порушень учасниками заповнення бланка відповідей. Ці порушення були вчасно виявлені і виправлені згідно інструкції – діти успішно протестувалися, в інакшому разі їхні роботи були б анульовані через особисту неуважність та неуважність інструкторів. 
  Щодо результатів тестування серед наших випускників то в цілому результати тестів відповідають рівню оцінювання у школі. Середній бал по шести предметам з яких наші випускники тестувалися склав 7,3 бали, що є досить пристойним результатом.  Найкраще випускники справилися по предметам: українська мова та література, географія (середній бал 8). Дещо гірші результати з фізики (середній бал 6), англ. мови (середній бал 6,6), математики (середній бал 6,9). Непогані результати з історії (середній бал 7,8) та біології (середній бал 7,6). Звісно оцінювати роботу вчителів стосовно цих результатів не доцільно, адже на результати можуть впливати різні чинники: різна складність тестів, невелика кількість учасників з деяких предметів, але задуматись є над чим. З 120 результатів, які отримали наші випускники: 21 - високий рівень, 63 – достатній рівень, 33 - середній рівень, 3 - початковий рівень.  Одна учениця склала тест з укр.мови та літератури на 199 балів з 200 можливих.

6. Виховна та позакласна робота.

  Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:
• Превентивне виховання.
• Морально-етичне виховання.
• Художньо-естетичне виховання.
• Громадянсько-патріотичне виховання.
• Трудове виховання.
• Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.
• Економічне виховання.
• Екологічне виховання.
  Районні виховні заходи у яких минулий рік взяла участь наша школа і показала активність та відмінні результати:
• День селища.
• День Перемоги.
• Заходи пам’яті жертв Голодомору.
• Захід до річниці виведення радянських військ з Афганістану.
• Свято «Мар’їна долина».
• Численні конкурси малюнків.
• Районний КВК.
• Свято «Крила надії».
• Районний огляд художньої самодіяльності.
• Конкурс «Що?Де?Коли?».
• Районний конкурс «Збережи ялинку», новорічні свята.
• Районний фестиваль «Нащадки козацької слави».
  Активним у житті школи було учнівське самоврядування. У школі діє система самоврядування «Шкільний парламент». При парламенті діють кілька комісій: «Знання», «Дисципліна і порядок», «Здоров’я», «Рада суспільно-корисних і добрих справ», «Центр національного і культурного відродження». «Дозвілля», «Прес-центр». Силами активістів парламенту під керівництвом педагога-організатора та за допомогою учителів, класних керівників були організовані шкільні вечори «Українські вечорниці», «Шкільна книга рекордів», «Шкільний КВК», «Нумо, хлопці!», вечір зустрічі Нового року, «Несподіванка в день св. Валентина», «Нумо, дівчата!», «Останній бал Наталки». Також організовувалися численні шкільні дискотеки самими учнями з використання шкільної звукопідсилюючої техніки і світлового обладнання. Дозвілля дітей у вечірній час було організоване згідно можливостей школи та на високому рівні. Також членами учнівського самоврядування систематично перевірялись робочі куточки у класах, вологе прибирання на перервах, стан озеленення школи. Згідно плану, щопонеділка відбувалися загальношкільні лінійки, де учні звітувалися за стан чергування по школі, проведену роботу. Підсумок роботи шкільного самоврядування висвітлювався у щомісячній друкованій шкільній газеті «Шкільний світ» та на шкільному веб-сайті.

7. Правовиховна робота.

  У березні цього року у Чутівській ЗОШ І-ІІІ ступенів була здійснена перевірка районним управлінням юстиції з метою вивчення стану правової освітньо-виховної роботи у школі. По результатам перевірки начальником була підготовлена детальна довідка. У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:
- тематичні загальношкільні лінійки та класні години,
- зустрічі з юристами.
- конкурси інтелектуально-розважальної гри «Дебати».
- лекції, бесіди на правову тематику.
- анкетування.
- зустрічі з працівниками правоохоронних органів.
- уроки правознавства.
- олімпіади з правознавства.
- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.
- батьківські лекторії.
- відвідування проблемних сімей вдома.
  Практичним психологом школи регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема вживання старшокласниками спиртних напоїв у вечірній час, тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин. Проте, за рахунок постійної профілактичної роботи, співпраці з органами внутрішніх справ, на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх Чутівського РВ УМВС учні школи відсутні.

8. Соціальний захист.

  Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:
• сиріт і позбавлених батьківського піклування – 12;
• інвалідів – 6;
• чорнобильців – 14;
• малозабезпечених - 26;
• з неповних сімей – 155;
• багатодітних – 37.
  Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у таких заходах: районний фестиваль «Повір у себе», екскурсії у ляльковий театр, участь у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування вистав у РБК, подарунки до нового навчального року за кошти центру соціальних служб для молоді, оздоровлення у пришкільному дитячому таборі «Веселка». Деякі діти з пільгових категорій за кошти районного бюджету мали змогу оздоровитися у дитячих оздоровчих таборах державного значення: «Артек» та інших. Також за бюджетний кошт діти з малозабезпечених сімей та діти позбавлені батьківського піклування щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні з розрахунку 3,50 грн. З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок класних керівників, практичного психолога, адміністрації школи. 


9. Профорієнтаційна робота.

  Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у Чутівській школі здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню екскурсії на виробництво, позакласні виховні заходи.
  Активно в цьому році пройшов тиждень профорієнтаційної роботи. У ході тижня були проведені цікаві та інформаційно-насичені заходи. Активно допомагали у цьому працівники районного центру зайнятості. Матеріал з фото про цей захід був висвітлений у новинах на веб-сайті Полтавського регіонального центру зайнятості населення. Не менш активно взяла участь школа у районному заході «Ярмарок професій», де учні вдало презентували свою майбутню професію з використанням мультимедійних технологій. За високий рівень профорієнтаційної роботи у школі та якісну підготовку учнів до районного профорієнтаційного заходу начальник відділу освіти Чутівської РДА нагородив заступника директора школи по НВР Старокольцеву Р.І. грамотою. 
  Значна профорієнтаційна робота з учнями, високий рівень підготовки випускників свідчить про те, що за минулий навчальний рік усі дев’ятикласники працевлаштовані, з них близько 50 % продовжили навчання у 10-му класі, інші – у Чутівському ПТУ-55 та інших навчальних закладах. Серед минулорічних випускників 11-х класів 85% вступили у ВУЗи, 15 % - у коледжі, училища, причому 71% випускників вступили на бюджетну форму навчання.
   

10. Співпраця з батьками.

  Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час загальношкільних заходів, беруть шефство над підлітками, що знаходяться на внутрішкільному обліку. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.
  Однією з традиційних з форм роботи з батьками у Чутівській школі є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники Чутівського РВУМВС, Чутівської ЦРЛ, центру зайнятості, районного відділу юстиції.

11. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

  Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань, та кабінет стоматолога, де працює лікар Чутівської ЦРЛ по обслуговуванню дітей не тільки школи, а й району. Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. . Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі Чутівської ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. На проходження медичного огляду кожному працівнику школи виділяється два дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи.
  Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування 300 учнів 2-11 класів відбувається згідно графіку на 1-4 перервах у їдальні школи. Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет.
  Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями ЦРЛ, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню житя і здоров’я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.
  Цікаво і змістовно відбулося оздоровлення молодших школярів у пришкільному таборі «Веселка». Цього року вихованцями табору стали 63 учні школи. Батьківська доплата становила 85 гривень. Ще 55 гривень на одну дитину було залучено за рахунок бюджетних та благодійних коштів. Під час оздоровлення у таборі проведено цікаві масові заходи: екскурсія на КСК «Тракен», лялькова вистава Полтавського театру ляльок, екскурсії у селищний музей, конкурси, розваги. 

12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

  Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.
  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. У 2009 року питання охорони праці та безпеки життєдіяльності перевірялося державним інспектором Держгірпромнагляду у складі комплексної перевірки Чутівського району. Інспектор дав високу оцінку стану справ та висловив думку, що ця робота у Чутівській школі є однією з кращих серед організацій району різних форм власності. По результатам перевірки навіть не був виписаний припис.
  Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються високими показники травматизму дітей на уроках фізкультури. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

13. Фінансово-господарська діяльність.

  Будівля школи прийнята в експлуатацію 40 років назад. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Чутівської РДА. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. За бажанням переважної більшості колективу було здійснено нарахування авансу. Причому з нашої ініціативи з січня цього року цей вид розрахунку здійснюється працівникам усіх шкіл району. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Проте система опалення знаходиться у передаварійному стані і потребує негайних капітальних ремонтів. Це величезні кошти, яких не має у бюджеті району. Не в кращому стані електромережа. Протягом навчального року за рахунок бюджетних асигнувань здійснено капітальний ремонт даху школи, капітальний ремонт навісу над центральним входом, закупівля наочних посібників, мультимедійного проектору, меблів у три класні кімнати, електроплити та холодильника у харчоблок. За позабюджетні кошти здійснюється ремонт шкільної оргтехніки (а це три комп’ютерні класи та кілька комп’ютерів і принтерів для адміністративних потреб), оновлення актової зали, поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішніх туалетів. За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл Чутівського району планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються. 
  Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Фарбується огорожа, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.
  Останнім часом у Чутівському районі виникла проблема оптимізації мережі навчальних закладі у зв’язку з катастрофічним зменшенням кількості учнів у школах протягом останніх років. Політична ситуація перед черговими виборами не дозволяє здійснити скорочення малокомплектних навчальних закладів у невеликих селах району. При цьому фінансування освіти здійснюється по формульним розрахункам на одного учня. Ситуація дійшла до крайньої межі: учень малокомплектної школи обходиться бюджету у кілька разів дорожче ніж учень такої великої школи як наша. При цьому коштів на утримання усіх закладів району на цей фінансовий рік катастрофічно не вистачає навіть на захищені статті. Наш Чутівський район опинився у найгіршому становищі у області. Про видатки у цьому році на ремонти приміщень шкіл, ліквідацію аварійних ситуацій, закупівлю матеріалів та обладнання ніхто не говорить – їх просто не має. Та ще й підключилася фінансова криза – ціни на матеріали різко підскочили. Тому повноцінна підготовка нашої школи до нового навчального року стає проблематичною через відсутність коштів. Зрозуміло, я як директор використаю для цього усі можливі резерви: спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

14. Управлінська діяльність.

  Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи. 
  У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.  
  Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора школи Аллою Миколаївною використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.
  Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва Чутівською школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

  І наостанок хочу продемонструвати останнє надбання Чутівської школи у сфері інформаційних технологій - шкільний веб-сайт створений особисто директором школи. Зараз він є найбільш відвідуваним у Полтавській області (серед усіх навчальних закладів) та одним з кращ
Категорія: Доповіді на масові заходи | Додав: BOSS (30.06.2009)
Переглядів: 42343 | Коментарі: 6 | Теги: щорічне звітування директора школи , звіт директора школи, звіт директора на загальних зборах
Всього коментарів: 6
6 Nadiya   (15.12.2012 11:50) [Материал]
hands

5 ttbi   (27.08.2012 20:33) [Материал]
Видна Ваша плідна праця! Подальших успіхів!!!! smile

4 Kkatrin   (02.10.2011 01:48) [Материал]
дякую за корисний звіт

3 Fox   (11.08.2011 12:57) [Материал]
Дякую за роботу. Використала Ваш звіт за основу

2 молодий директор   (28.08.2010 12:00) [Материал]
звіт дуже при виступі на першій в своєму житті конференції. дуже дякую!!!

1 Светлана   (20.11.2009 00:33) [Материал]
Отличный отчёт. Можно брать за образец.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Категорії розділу
Доповіді на масові заходи [8]
Вітання [14]
Кадрова робота [2]
Фінансово-господарська робота [0]
Юридичні питання [2]
Організація навчально-виховного процесу [17]
Охорона праці у школі [26]
Інше з адміністративної роботи [9]
Пошук
Останні публікації
Останні теми на форумі
 • переведення директора на посаду вчителя (2)
 • Збільшення пенсійного віку. (22)
 • Зменшення кількості предметів у школі (10)
 • Харчування в школі (5)
 • Електронні системи - журнали, щоденники - в школі (6)

 • Наше опитування
  Чи будуть ближчим часом реальні реформи в середній освіті?
  Всього відповідей: 172
  Партнери
  Статистика сайту


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0